top of page

”Borrelia” och ”Anaplasma” som orsak till neurologiska symtom på hund

De fästingburna bakterierna Borrelia burgdorferi sensu lato och Anaplasma phagocytophilum tros, bland många av landets hundägare, vara en vanlig orsak till neurologiska symtom på hund. Uppfattningen att dessa infektionsämnen orsakar ett stort spektrum av neurologiska problem hos hund, t ex epilepsi och meningit, förekommer även bland landets veterinärer. Detta trots att flera studier har visat att Borrelia burgdorferi sensu lato och Anaplasma phagocytophilum mycket sällan (kanske aldrig) är orsaken till neurologiska symtom på hund.

Trots att det är vanligt med ett antikroppsvar som tyder på att individen påträffat dessa smittämnen så anses kliniska symtom på hundar som exponerats för fästingburna infektioner ovanliga!

Att ställa diagnosen borrelia eller anaplasma utan att överväga andra mer vanliga orsaker till neurologiska symtom måste anses som direkt felaktigt.

Referenser

Rohdin, C., Van Meervenne, Hultin Jäderlund, K. Borrelia och Anaplasma ger sällan neurologiska symtom hos hund. 2014. Svensk Veterinärtidning, 66, 17-20.

Leschnik M, Feiler A, Duscher GG, et al. Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response to tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria. Parasites & vectors 2013;6:62.

Shaw SE, Binns SH, Birtles RJ, et al. Molecular evidence of tick-transmitted infections in dogs and cats in the United Kingdom. The Veterinary record 2005;157:645-648.

Lindhe KE, Meldgaard DS, Jensen PM, et al. Prevalence of tick-borne encephalitis virus antibodies in dogs from Denmark. Acta Vet Scand 2009;51:56.

Beall MJ, Chandrashekar R, Eberts MD, et al. Serological and molecular prevalence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum, and Ehrlichia species in dogs from Minnesota. Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, NY) 2008;8:455-464.

Egenvall A, Bonnett BN, Gunnarsson A, et al. Sero-prevalence of granulocytic Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi sensu lato in Swedish dogs 1991-94. Scandinavian journal of infectious diseases 2000;32:19-25.

Foley JE, Foley P, Madigan JE. Spatial distribution of seropositivity to the causative agent of granulocytic ehrlichiosis in dogs in California. American journal of veterinary research 2001;62:1599-1605.

PROCEEDINGS 25th Symposium ESVN-ECVN GHENT, BELGIUM 13th–15th September 2012. Journal of Veterinary Internal Medicine 2013;27:390-420.

bottom of page