top of page

Degenerativ myelopati

Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till en progredierande ataxi, en parapares som initialt är spastisk men efter hand även kommer att inkludera lower motor neuron symtom samt i ett sent skede i sjukdomen även involvera frambenen, samt känselbortfall. Symptomen är tilltagande men inte förknippade med smärta. Hos schäfer kallas sjukdomen ibland ”schäfervinglighet”. De flesta hundar som utvecklar sjukdomen är äldre än 8 år. För närvarande finns det ingen behandling eller botemedel. Den kliniska diagnosen ställs genom att utesluta andra orsaker till symptomen. Enda sättet att säkert veta är att undersöka ryggmärgen efter döden och titta efter sjukdomsspecifika förändringar. Sjukdomen förekommer inom ett flertal raser men vanligare bland schäfer, Howavart, Boxer och Welsh Corgi. En förändring, eller mutation, i en viss gen som verkar orsakar degenerativ myelopati har påträffats i ett antal raser SOD1, alla hundar som har den förändringen utvecklar dock inte sjukdomen.

Forskning kring degenerativ myelopati på hund pågår vid Sveriges lantbruksuniversitet 

bottom of page