top of page

Hjärntumörer

Hundar och katter utveckar hjärntumörer precis som vi människor. Även om den sanna förekomsten av hjärntumörer inte är känd så har man vid obduktioner kunnat påvisa hjärntumörer på 1-3% av samtliga undersökta hundar. Hundar drabbas av både godartade och elakartade hjärntumörer. Tyvärr gör det begränsade utrymmet och nervcellernas känslighet att även godartade förändringar i hjärnan är förödande.

Epileptiforma kramper och beteendeförändringar är vanliga symtom vid hjärntumörer på både hundar och katter. På katter kan som enda symtom på en hjärntumör vara dämpade och ”inte riktigt sig själva”. Hjärntumörer ger symtom beroende på var i hjärnan de sitter och kan förutom epileptiska anfall och beteendeförändringar ge symtom så som huvudlutning, cirkelgång, förvirring, ostadighet och påverkat medvetande. Oftast drabbas äldre individer och symtomen kommer ofta, men inte alltid, smygande.

Det absolut vanligaste symtomet vid hjärntumörer på människor är epileptiska anfall. Debut av epilepsi i vuxen ålder föranleder därför alltid utredning. Andra vanliga symtom som ses på människor är huvudvärk och illamående/kräkningar som typiskt uppträder på efternatten eller morgonen. Hundar med tumörer i hjärnan visar ibland symtom på nacksmärta.

Hundar kan ha primära hjärntumörer (de vanligaste är meningiom och gliom) men de kan även drabbas av sekundära hjärntumörer (metastaser).

Meningiom, en godartad hjärntumör, ses vanligen på hundar i 9-10 års ålder. Boxer och Golden Retriever är raser som är mer drabbade än andra. Det finns också indikationer på att hundar med långa nosar (dolikocefaliska raser) får mer meningiom än andra raser. Brakycefala hundar (Boxers, Bulldoggs och Boston terriers) är mer benägna att drabbas av gliom. De flesta av dessa tumörer ses på hundar över 6 års ålder även om yngre hundar också kan utveckla gliom. Glioblastoma multiforme (GBM) som förekommer tämligen frekvent och är den mest aggressiva maligna primära hjärntumören på människa, är relativt ovanlig på hund.

Diagnosen hjärntumör ställs med hjälp av datortomografi (DT/CT- undersökning) och magnetresonanstomatografi (MRT) men kan inte säkerställas utan biopsi (vävnadsprov). På människa anses den ökning av frekvensen hjärntumörer, som man kunnat visa de senaste 50 åren, till stor del beror på att DT introducerades på 70-talet och MRT på 80-talet. När tillgängligheten av denna avancerade bilddiagnostik nu ökar även för våra hundar och katter så kommer även de diagnostiseras med hjärntumörer mer frekvent än tidigare.

Behandling av hjärntumörer på människa består av en kombination av kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Prognosen varierar kraftigt beroende på typ av tumör, dess malignitet (hur pass elakartad den är) samt var den är belägen. Kirurgisk behandling med eller utan uppföljande strålbehandling finns beskriven på hund med hjärntumörer. De studier som är gjorda är dock så små att generella behandlingsrekommendationer inte kan fastställas.           

På katt med meningiom har man dock kunnat fastställa att prognosen är god vid kirurgisk behandling.

I Sverige är det ovanligt att hjärntumörer på djur opereras. Antiepileptika (medicin som minskar risken för kramper) och kortison (som kan verka avsvällande) kan få patienten att må bättre.

bottom of page