top of page

Idiopatiskt vestibulärt syndrom, geriatriskt vestibulärt syndrom

I regel ett godartat, icke helt ovanligt, mycket akut insättande tillstånd på äldre hundar. Ofta ses initialt kräkning, yrsel, ataxi (en del så vingliga att de inte kan stå eller äta) huvudlutning och nystagmus. Efter ett par dagar har vanligen nystagmusen lugnat sig och när hunden inte längre är så yr mår den bättre och börjar vanligen äta och klarar att ta sig upp på benen, inom en vecka är de flesta avsevärt bättre. 

bottom of page