top of page

Infarkter till hjärna

Hjärninfarkter, strokes, ansågs tidigare vara ovanligt förekommande på hund men allteftersom diagnostiken (magnetkameraundersökning som kan påvisa förändringar som uppkommer vid infarkter till hjärnan) görs mer tillgänglig diagnostiseras dessa förändringar allt oftare. Symtom, akuta symtom som inte progredierar efter 24 timmar, beror på vilken del av hjärnan som drabbas men är i regel asymmetriska symtom med mer symtom i ena delen av kroppen. Oftast ses vestibulära symtom till följd av att cerebellära infarkter är mer frekventa på hund än infarkter från övriga hjärnan. Infarkter är möjligen mer frekvent på greyhounds och Cavalier King Charles Spaniels. Beroende på grad av neurologisk påverkan så är prognosen i regel god. Korta (mindre än 24 timmar) episoder av fokalt otillräckligt blodflöde leder till transitorisk ischemisk infarkt, TIA. TIA är vanligt förekommande på människor och förekommer sannolikt även på hund. En bakomliggande orsak kan förväntas påträffas i ca 50 % av fallen. De vanligaste orsakerna är; hyperadrenocortisism, kronisk njursjukdom, hypothyreoidism, hypertension. 

bottom of page