top of page

Kotanomalier

Ofta asymtomatiska men kan orsaka neurologiska bortfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemivertebrae

Hemivertebrae ses ffa på hundar med ”screw tail”. Kotorna blir triangelformade och det resulterar i en vinkelställning av kotpelaren vilken i vissa fall orsakar en stenos/förträngning av ryggmärgen som kan orsaka smärta och neurologiska bortfall. 

Blockkotor, Fjärilskotor, Spina bifida, Övergångskotor

Lumbosakrala övergångskotor (lumbosacral transitional vertebra, LTV) är vanligt förekommande och ses på ett flertal hundraser. LTV predisponerar för utvecklandet av degenerativa förändringar i övergången länd/korsrygg och är en vanlig orsak till cauda equina symtom ffa på schäfer. Tillståndet anses ärftligt, hundar med en lumbosakral övergångskota löper 8 gånger högre risk att drabbas av problem i lumbosakralområdet än hundar utan övergångskota. 

bottom of page