top of page

Kranialnervsneuropati

Kranialnerverna kan precis om de spinala nerverna drabbas av funktionsnedsättning. I ett flertal av dessa fall är tillståndet idiopatiskt och en bakomliggande orsak kan inte påvisas. Vissa kranialnerver drabbas oftare än andra; ansiktsnerven (facialispares) samt trillingnerven (trigeminus neuropati)

 

 

 

 

 

 

Horner´s syndrom

Symtom uppkommer vid en skada på de sympatiska nerver som innerverar

ögat och ögonlocket. Ger en symtomkombination som karaktäriseras av ptosis,

mios, enoftalmus, framfall av tredje ögonlocket och hyperemi av konjunktiva.

I ca 50 % av fallen är syndromet idiopatiskt, andra orsaker är trauma mot plexus brachialis, neoplastiska förändringar (i hjärnan eller i brösthålan) samt otitis media interna. Golden retriever anses vara en ras som drabbas i högre grad av idiopatiskt Horners syndrom.

Facialispares

Facialispares, ansiktsförlamning, är ett förhållandevis vanligt tillstånd på hund. Kliniskt ses att örat och läppen hänger, ögat blinkar inte, samt mat och saliv rinner ut ur mungipan på den affekterade sidan. Nedsatt autonom innervering av tårkörteln kan ge nedsatt tårproduktion och ev keratokonjunktivitis sicca . Den vanligaste orsaken till en ansiktsförlamning på hund i avsaknad av en otitis media är en idiopatisk ansiktsförlamning. Idiopatisk ansiktsförlamning förekommer även på katt men om ca 75% av ansiktsförlamningarna på hund anses idiopatiska så är det ca 25 % av fallen på katt som anses idiopatiska. Neoplasi, trauma, samt sjukdomsprocesser i hjärnstammen kan även orsaka facialispares.

Facialispares förekommer tämligen frekvent tillsammans med vestibulära symtom och förekomma uni-eller bilateralt.

Magnetkameraundersökning kan vara till hjälp för att ställa diagnosen.

 

Trigeminusneuropati

Vid en billateral involvering av trillingnervens motoriska del (den mandibulära grenen) ses en sk ”dropped jaw”. En samtidig sensorisk påverkan ses i ca 1/3 del av fallen. Golden retriever anses överrepresenterad. Samtidig involvering av ansiktsnerven eller ett Horner´s syndrom ses ibland. Den vanligaste orsaken till en trigeminusneuropati är idiopatisk men lymfosarkom, infektion med neospora caninum samt polyneuropati av okänd orsak ses imellanåt som orsak till en ”dropped jaw”.

Förloppet vid idiopatisk trigeminusneuropati anses inte påverkas av kortisonbehandling. Dessa hundar har svårt att få in vatten och föda i munnen men inga problem att svälja. Det rekommenderas att ge föda som är lätt att föra in i munnen och som innehåller mycket vätska.

 

 

 

 

Referenser:

Kern TJ, Aromando MC, Erb HN. Horner's syndrome in dogs and cats: 100 cases (1975-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association 1989;195:369-373.

Kern TJ, Erb HN. Facial neuropathy in dogs and cats: 95 cases (1975-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association 1987;191:1604-1609.

Jeandel A, Thibaud JL, Blot S. Facial and vestibular neuropathy of unknown origin in 16 dogs. The Journal of small animal practice 2016;57:74-78.

Smith PM, Goncalves R, McConnell JF. Sensitivity and specificity of MRI for detecting facial nerve abnormalities in dogs with facial neuropathy. The Veterinary record 2012;171:349.

Mayhew PD, Bush WW, Glass EN. Trigeminal neuropathy in dogs: a retrospective study of 29 cases (1991-2000). Journal of the American Animal Hospital Association 2002;38:262-270.

Pfaff AM, March PA, Fishman C. Acute bilateral trigeminal neuropathy associated with nervous system lymphosarcoma in a dog. Journal of the American Animal Hospital Association 2000;36:57-61.

bottom of page