top of page

Lumbosakral stenos

Lumbosakral stenos är ett vanligt tillstånd på storväxta hundar

Tillståndet kallas även L7-S1 syndrom, cauda equina syndrom, degenerativ lumbosakral stenos. Drabbar ffa storväxta icke-kondrodystrofa raser, schäfer är klart överrepresenterad följt av boxer, dobermann, rottweiler, rhodesian ridgeback. Medelålder vid symtomdebut är 7 år och hanar drabbas oftare än tikar.

Lumbosakral stenos är ett multifaktoriellt degenerativt tillstånd som orsakar kompression av cauda equina samt dess kärlförsörjning, ett flertal patologiska tillstånd bidrar till tillståndet; Hansen typ II diskbråck, ventral subluxation av sakrums först kota, hypertrofi (förtjockning) av ligament och ledkapsel i området, osteochondros av sakrum, påverkad blodförsörjning till nervrötterna samt övergångskotor.

Det vanligaste symtomet vid lumbosakral stenos är smärta, denna yttrar sig vanligen som en hälta eller en ovilja att utföra vissa rörelser eller moment, så som hopp in i bilen, kryp, skyddsarbete eller att gå uppför trappor. Neurologiska bortfall är mindre vanliga och ses som parapares, svanspares, muskelatrofi , nedsatt böjreflexer, överdrivna patellar reflexer (pseudohyperreflexi) samt inkontinens (avföring och urin).

Drabbade hundar reagerar med smärta vid palpation av ländkorsryggen samt vid extension av ländkorsryggen och hyper extension av svansen.

Tillståndet är inte helt lätt att skilja från ortopediska lidanden så som höftleds- och knäledsproblem (korsbandruptur), samt specifika muskelskador.

För diagnos rekommenderas avancerad bilddiagnostik, magnetkameraundersökning alternativt datortomografi.

Behandling konservativ, smärtlindring, vila eller kirurgisk åtgärd-dorsal laminektomi med fenestrering av disken. Vid nervrotskompression rekommenderas lateral foraminektomi. Kirurgisk åtgärd rekommenderas vid måttlig till kraftig smärta som inte svara på smärtlindring alternativ vid neurologiska bortfall. Prognosen vid kirurgisk åtgärd försämras inte av tidigare konservativ behandling.

 

Läs mer kring diagnostik av Lumbosakral stenos http://stud.epsilon.slu.se/3883/1/Bjorklund_J_%20120110.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser:

Meij BP, Bergknut N. Degenerative lumbosacral stenosis in dogs. The Veterinary clinics of North America Small animal practice 2010;40:983-1009.

Fluckiger MA, Damur-Djuric N, Hassig M, et al. A lumbosacral transitional vertebra in the dog predisposes to cauda equina syndrome. Veterinary radiology & ultrasound : the official journal of the American College of Veterinary Radiology and the International Veterinary Radiology Association 2006;47:39-44.

De Decker S, Wawrzenski LA, Volk HA. Clinical signs and outcome of dogs treated medically for degenerative lumbosacral stenosis: 98 cases (2004-2012). Journal of the American Veterinary Medical Association 2014;245:408-413.

bottom of page