Nervrotsavulsion

 • Nervrotsavulsion

 • Trafikskada

 • Monopares till följd av multipel mononeuropati

  • Neuropraxi

  • Axonotmesis

  • Neurotmesis

  • Prognos beroende på grad av neurologiskt bortfall

NeuroVet

Cecilia Rohdin