top of page

NERVSYSTEMET

Nervsystemet fungerar som kroppens dirigent och styr alla våra kroppsliga funktioner via hjärna, ryggmärg och nerver. Hjärna och ryggmärg bildar tillsammans det centrala nervsystemet (CNS) medan det perifera nervsystemet (PNS) omfattar alla delar av nervsystemet som inte tillhör hjärna och ryggmärg.

Nervsystemet hanterar oavbrutet mängder av inkommande information från våra sinnen, våra inre organ, våra leder och muskler (sensorik) och skickar samtidigt tillbaka utgående signaler som styr kroppens samtliga funktioner (motorik).

Nervsystemet kan delas in i det somatiska- och det autonoma nervsystemet. Det somatiska nervsystemet styr i huvudsak våra muskler i ben, på oss människor armar, och är vad vi kallar viljestyrt. Det autonoma nervsystemet styr i huvudsak våra inre kroppsliga funktioner och anses till stor del vara icke-viljestyrt.

Hjärnan har utvecklats under miljoner år och förknippas idag mer med intellektuella förmågor än de basala och livsviktiga funktioner (andning, vakenhet och att hjärtat slår) som den övervakar.

bottom of page