top of page

NEUROLOGISK UNDERSÖKNING

Börja med att iaktta patienten då ägaren beskriver anamnes, registrera patientens mentala status, hållning och hur den interagerar med sin omgivning. Detta är en mycket viktig del av undersökningen!

Titta på patienten då den rör sig, titta på frambenen då patienten rör sig mot dig och bakbenen då den går ifrån dig, notera hälta, pares och ataxi. Undersök gärna hundars rörelser ute där de vanligen är mer avslappnade. Undersök kranialnerver, posturala reaktioner och spinal reflexer i den ordning du själv anser lämplig.

Den neurologiska undersökningen hjälper dig att besvara huruvida patientens symtom orsakas av ett neurologisk besvär samt i sådant fall var i nervsystemet symtomen kommer ifrån; hjärna (cerebrum, cerebellum, hjärnstam), ryggmärg (C1-C5, C6-T2, T3-L3, L4-S3), eller det perifera nervsystemet.

bottom of page