top of page

PERIFERA NERVSYSTEMET

Det perifera nervsystemet omfattar alla delar av nervsystemet som inte tillhör hjärna och ryggmärg och består av det neuromuskulära, det sensoriska och det autonoma nervsystemet.

Det neuromuskulära och det sensoriska nervsystemet för information mellan samtliga kroppens delar och ryggmärgen.

Det autonoma nervsystemet kan ytterligare delas in i det sympatiska- och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet (”fight or flight”) ansvarar för att ”väcka” kroppen vid fara och ökar kroppens beredskap. Detta system gör bland annat att våra pupiller blir större, vi börjas svettas och vår hjärtfrekvens ökar. Det parasympatiska nervsystemet är i stort det sympatiska nervsystemets motsats och stimuleras vid vila. Det parasympatiska nervsystemet(”rest and digest”) stimulerar bland annat frisättning av saliv och matsmältning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomar som drabbar det somatiska perifera nervsystemet visar sig vanligen som en pares (förlamning). Patienten orkar inte gå, stå, röra sig. Fokala förändringar kan yttra sig som en larynxpares (svalgförlamning) eller en megaesofagus (förslappad matstrupe), generella besvär kan ses som att katten eller hunden inte orkar röra sig.

bottom of page