top of page

Postural repetitiv myoklonus "head bobbing"

Postural repetitiv myoklonus  är ett, i regel godartat, episodiskt symtom som vi ser på unga vuxna hundar. Det kan drabba individer från samtliga raser men ses oftare på Dobermann, Engelsk bulldogg, Boxer och Fransk bulldogg. Symtomen ses vanligtvis i vila, då hunden är avspänd och består i att huvudet skakar, antingen i sidled eller i vertikalled (”ja” eller ”nej” skakningar). Skakningarna upphör i regel när huvudet läggs avslappnat mot underlaget eller om hunden distraheras med mat eller en leksak. Vid detta godartade tillstånd visar hunden inga andra symtom och de flesta individer verkar inte besväras av sina skakningar. Under perioder förekommer mer frekventa skakningar och under andra perioder är skakningarna lugnare eller upphör helt. Tillståndet liknar det som på människor kallas benign (godartad) essentiell tremor, en typ av postural tremor, och anses uppkomma till följd av en störd sträckreflex (töjningsreflex). Reflexen innebär att en skelettmuskel som sträcks/tänjs ut, prompt svarar med att dra ihop sig (kontraheras). Detta sker med hjälp av de muskelspolar som konstant känner av muskelns spänningsläge för att en muskel som drar ihop sig (agonist) ska kunna samarbeta med motsvarande antagonist (den muskel som behöver slappna av för att ge agonisten utrymme att spännas/arbeta). Postural repetitiv myoklonus anses kunna bero på att det uppkommer en obalans i dessa motoriska kretsar i nervsystemet. Studier har dock visat att dessa hundar under dessa episoder uppvisat förändringar på EEG som tyder på epileptisk aktivitet, se nedan.
 

Epileptogenic electroencephalographic findings in canine episodic head tremor syndrome

F.M.K. James1, S. Dugas2, M.A. Cortez3, S. Sanders4, L. Barnard1, G. Leblond1, T. Jokinen5, H. Lohi6

1Ontario Veterinary College, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada, 2Southern California Veterinary Specialty Hospital, Irvine, California, USA, 3Neurosciences and Mental Health Program, Peter Gilgan Centre for Research and Learning, SickKids Research Institute, Toronto, Ontario, Canada, 4Seattle Veterinary Specialists, Kirkland, Washington, USA, 5Department of Clinical Veterinary Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 6Department of Medical Genetics, Biomedicum Helsinki, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Canine episodic head tremor syndrome (CEHTS) is considered a benign paroxysmal movement disorder of unknown pathogenesis. CEHTS is diagnosed based on signalment, history, and clinical description. Electroencephalographic (EEG) investigation into this condition has only been reported in Doberman Pinschers and was unrewarding. However, EEG abnormalities were reported in focal juvenile canine epilepsies that presented with tremor. It was hypothesized that further EEG recording of CEHTS would help to clarify nature of the pathogenesis. Ten dogs clinically diagnosed with CEHTS and video confirmation of tremor underwent video or routine EEG recording with client consent for our multicenter collaboration. There were 6 English Bulldogs and one each of Labrador retriever, Boxer, Lapponian Herder, and Alaskan Klee Kai. Four dogs demonstrated head tremor during video-EEG recording. In three cases (one each of Boxer, Bulldog, and Lapponian Herder) , there were ictal EEG abnormalities that consisted of right-sided predominant 6 Hz spike-and-wave discharges associated with the head tremor. In the remaining case (Alaskan Klee Kai) , a 12–14 Hz polyspike-and-wave pattern was recorded. Of the six dogs that did not demonstrate tremor during recording, there were no ictal EEG abnormalities.

These findings support the reclassification of CEHTS as an epileptic syndrome of 6 Hz spike-and-wave with focal onset seizures in some dogs.

Further investigation is required to determine whether there are breed-specific differences and whether the presence of ictal or interictal patterns correlates with the natural history of the syndrome or treatment outcomes. Video-EEG facilitates the proper diagnosis of epileptic-like syndromes for subsequent genetic analysis.

bottom of page