top of page

RYGGMÄRGEN

I funktion kan ryggmärgen liknas vid en jättelik telefonledning som för mängder av information mellan hjärnan och kroppens olika delar. Från ryggmärgen avgår nerver till båda sidor av kroppen, ryggmärgsnerver, dessa kommer ut genom sidohål mellan kotkropparna (foramen intervertebrale) och bildar de nerver som når alla kroppens delar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador på ryggmärgen ger pares (nedsatt motorik) och ataxi (nedsatt sensorik) i de extremiter som är belägna caudalt om skadan.

bottom of page