top of page

SJUKDOMAR I PERIFERA SJUKDOMAR

Det perifera nervsystemet består av nerver, muskulatur och den sk synapsen (övergång nerv/muskel). Motoriska nervceller styr skelettmuskularur medan sensoriska nervceller är av olika typer med specifika funktioner att känna av

värme, smärta, tryck etc. I det perifera nervsystemet ingår även det autonoma nervsystemet, det som vi inte viljemässigt kan påverka, vilket i praktiken inebär hur muskulatur till våra organ styrs. Det autonoma nervsystemet kan i sin tur

delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet vilka aktiveras vid olika situationer. Det perifera nervsystemet utgör länken mellan det central nervsystemet och resten av kroppen. Det perifera nervsystemet kan drabbas av samma typ av sjukdomar som det centrala nervsystemet (vaskulära, inflammatoriska, traumatiska, anomalier,  metabola, idiopatiska, neoplastiska och degenerativa). I regel delas sjukdomar i det perifera nervsystemet in i myopatier (sjukdomar som drabbar muskulatur), neuropatier (sjukdomar som drabbar perifera nerver) och synapsjukdomar sjukdomar som drabbar synapsen.

bottom of page