top of page

Skalltrauma

Skalltrauma uppkommer efter bland annat trafikolyckor, bitskador, fall från hög höjd, hästsparkar, golf-klubbor etc. I regel krävs allvarligt trauma för att orsaka skalltrauma. Patienter som drabbas av skalltrauma lider även av andra skador så som lungblödningar, pneumothorax , revbensfrakturer, bäckenfrakturer och skador på bukorgan.

Man skiljer på primära och sekundära skador efter traumat:

 • Primära skador

 • Orsakade av krafterna i olycksögonblicket

 • Kan endast påverkas av förebyggande åtgärder

 

 • Sekundära skador

  • Orsakas av olika faktorer i efterförloppet

  • Största hotet ischemiska skador

  • Målet för vår behandling är att förhindra sekundära skador

För att förhindra sekundära skador är det viktigt att upprätthålla perfusionen till hjärnan, CPP (cerebral perfusion pressure/ cerebrala perfusionstrycket).

CPP=MAP-ICP

MAP medelartär tryck

ICP intracraniellt tryck

Tecken på ökat intrakraniellt tryck:

 

 • Ändring i det mentala statuset

 • Ändring i pupillstorlek, anisokori, mios, knappnålshuvudstora pupiller, dilaterade fixerade pupiller, bortfall av oculocefal reflex

 

Modified Glasgow coma scale for head trauma kan användas som hjälp att bedöma prognos.

Behandling: understödjande

 • Normovolemi, normoventilation, normotension, normonatremi, normoglykemi, normotermi

 • Smärtlindring

 • Ev Barbiturater, sänker hjärnans ämnesomsättning

 • Behandling av ökat intrakraniellt tryck

 •           Mannitol

 •           Hyperton koksalt

 •           Hyperventilering

 • Kortikosteroider är kontraindicerade

 • Kraniektomi utförs om kompressionsfraktur eller om neurologiska symtom förvärras

 • Hypotermi, används på humansidan

bottom of page