UPPKOMST AV KOTANOMALIER PÅ MOPS

hemivertebra.jpg

BAKGRUND

Hemivertebra eller ”triangelformad kota” är en förhållandevis vanligt förekommande kotkropps-förändring hos trubbnosiga hundraser. Väldigt vanligt på Fransk bulldogg, mindre vanligt på mops. De flesta kotkropps-förändringar orsakar inte symtom men i de fall de ger problem kan ryggsmärta, bristande koordinationsförmåga (ataxi), nedsatt funktion i bakben (pares), samt problem med att kissa och bajsa ses. Dessa symtom debuterar vanligen under första levnadsåret.

Hemivertebra orsakar oftare symtom hos mopsar jämfört med andra drabbade raser som t.ex. Fransk bulldogg. Det saknas kunskap kring varför mopsar får mer problem av sina hemivertebra jämfört med andra raser.

Tidigare har det ansetts att hemivertebra är medfödda men en nylig fallrapport visade att så möjligen inte alltid är fallet. Vi behöver ta reda på om individen föds med hemivertebra eller om det istället ska ses som ett tillstånd som uppkommer när individen växer.

Syftet med denna studie är undersöka förekomsten och tidpunkt för debut av hemivertebra hos svenska mopsar. Målet är att få ytterligare kunskap om varför dessa kotkropps-förändringar uppstår, varför de ger större problem hos mopsar och viktigast vad vi kan försöka göra för att förhindra uppkomsten av dessa.

VAD INNEBÄR DELTAGANDET FÖR DIG OCH DIN HUND:

Vid 3 månaders ålder:

Undersökning, veterinären gör en klinisk undersökning och tittar på hur hunden rör sig.

Röntgenundersökning av kotpelaren. Inget lugnande behövs.

I samband med detta besök vaccineras även din hund.

 

Vid 5-6 månaders ålder:

Undersökning, veterinären gör en klinisk undersökning och tittar på hur hunden rör sig.

Blodprov, för att det inte ska bli obehagligt att ta blodprov ges en liten mängd lugnande (butorfanol) som gör valpen lite dåsig innan.

Röntgenundersökning av kotpelaren.

 

Vid 1 års ålder

Undersökning, veterinären gör en klinisk undersökning och tittar på hur hunden rör sig.

Skiktröntgenundersökning av kotpelaren, detta är en avancerad röntgenundersökning som går snabbt men kräver att valpen ligger helt still därför ges lugnande (medetomidin + butorfanol), efter undersökning ges en uppvakningsspruta.

I samband med detta besök vaccineras även din hund.

Därefter uppföljande undersökning och röntgen årligen.

KONTAKT:

 

Då dessa undersökningar sker utanför ordinarie verksamhet på djursjukhuset Albano kommer vi vara i behov av att planera in besöken med god framförhållning. Planering och inbokning av besöken kommer att ske via Cecilia Rohdin se nedan.

Deltagandet är givetvis helt frivilligt.
 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Rohdin                                                      Christina Obel

cecilia.rohdin@anicura.se                                    Christina.obel@anicura.se

08-505 304 00

 

Cecilia Rohdin

Legitimerad veterinär, specialist i hunden och kattens sjukdomar, specialist i neurologi, Dipl ECVN