top of page

KOTANOMALIER MOPS

Kotanomalier.GIF
Kotkroppsförändringar

Ett flertal olika kotkroppsförändringar (anomalier) kan drabba kotpelaren, bland annat hemivertebra (triangelformade kotkroppar), underutvecklade facettleder, övergångskotor och spina bifida. Genom skiktröntgenundersökningar har det konstaterats att kotanomalier är vanligt förekommande på mopsar med PDM (vingelmopsar) men även på mopsar utan neurologiska symtom. När mopsar med och utan PDM jämfördes kunde ingen skillnad ses i varken förekomst eller typ av kotkroppsförändringar. Mopsar, med eller utan PDM, har i genomsnitt ca fyra kotkroppsanomalier per mops i sin kotpelare. Underutvecklade facettleder förekommer på 90 % av alla mopsar.

 

 

 

                                            Underutvecklade facettleder

 

Hemivertebra förekommer hos ca 20 % av undersökta mopsar. Trots att hemivertebra är så pass mycket vanligare hos andra liknande raser, så som Fransk bulldogg (nästan all Franska bulldoggar har hemivertebra), drabbas mops oftare av symtom relaterade till hemivertebra. Kyfos, en onormal kurvatur av ryggen, till följd av kotkroppsförändringar anses öka risken för att de utveckla neurologiska symtom. Mopsar utvecklar oftare kyfos och det är sannolikt orsaken till att de i högre grad får neurologiska symtom.  

 

                                             Hemivertebra och sekundär kyfos

 

Kotkroppsanomalier är vanligt förekommande på mopsar och för vissa individer har de betydelse för utvecklandet av PDM. Varför vissa mopsar med kotkroppsförändringar men inte andra drabbas av PDM är dock inte känt. Kotkroppsanomalier har traditionellt setts som medfödda skelettförändringar, varför och hur dessa medfödda förändringar skulle ge symtom långts senare i livet har dock inte fastställts.

Indikationen finns på att vissa kotkroppsanomalier ska ses som utvecklingsförändring och inte en medfödd förändring. Skelett och broskvävnad är i hög grad levande vävnader. Studier visar att mopsar med PDM avviker avseende genuppsättning för gener som bildar och underhåller ben- och broskvävnad.

Referenser:

Aikawa T, Kanazono S, Yoshigae Y, Sharp NJ, Munana KR. Vertebral stabilization using positively threaded profile pins and polymethylmethacrylate, with or without laminectomy, for spinal canal stenosis and vertebral instability caused by congenital thoracic vertebral anomalies. Veterinary surgery : VS. 2007;36(5):432-41.

 

De Decker S, Packer RMA, Cappello R, Harcourt-Brown TR, Rohdin C, Gomes SA, et al. Comparison of signalment and computed tomography findings in French Bulldogs, Pugs, and English Bulldogs with and without clinical signs associated with thoracic hemivertebra. Journal of veterinary internal medicine. 2019.

 

Rohdin C, Häggström J, Ljungvall I, Nyman Lee H, De Decker S, Bertram S, et al. Presence of thoracic and lumbar vertebral malformations in pugs with and without chronic neurological deficits. Vet J. 2018;241:24-30.

 

Ryan R, Gutierrez-Quintana R, Ter Haar G, De Decker S. Prevalence of thoracic vertebral malformations in French bulldogs, Pugs and English bulldogs with and without associated neurological deficits. Vet J. 2017;221:25-9.

 

Bouma JL. Congenital Malformations of Vertebral Articular Processes in Dogs. The Veterinary clinics of North America Small animal practice. 2016;46(2):307-26.

 

Fisher SC, Shores A, Simpson ST. Constrictive myelopathy secondary to hypoplasia or aplasia of the thoracolumbar caudal articular processes in Pugs: 11 cases (1993-2009). J Am Vet Med Assoc. 2013;242(2):223-9.

 

De Rycke LM, Crijns C, Chiers K, van Bree HJ, Gielen I. Late-onset wedge-shaped thoracic vertebrae in a six-month-old pug. The veterinary record Case reports. 2016;4(1).

Brander G, Rohdin C, Bianchi M, Bergvall K, Andersson G, Ljungvall I, et al. Multiple Genetic Loci Associated with Pug Dog Thoracolumbar Myelopathy. Genes (Basel). 2023;14(2).

bottom of page