top of page

Valpsjuka

Valpsjuka är en allvarlig och smittsam virussjukdom. Valpsjuka orsakas av ett Morbillivirus som är nära besläktat med mässlingsviruset och tillhör familjen Paramyxovirus. Unga ovaccinerade valpar och äldre hundar utan immunologiskt skydd är de som främst drabbas av sjukdomen. Initialt ger valpsjuka hög feber, konjunktivit (röda inflammerade ögon) och vattnigt flöde från nos och ögon. Infekterade hundar blir dämpade, orkeslösa och tappar vanligen aptiten. De utvecklar hosta, kräkningar och diarré och efter hand angrips hundens nervsystem. Hjärnan och ryggmärgen infekteras av viruset vilket leder till en mängd neurologiska symtom så som epileptiska anfall och förlamning.

Valpsjukevirus kan överleva i upp till några veckor i omgivningen om det inte är för varmt, torrt och ljust, då dör viruset snabbare. Hundar kan därför smittas av virus i omgivningen, de behöver alltså inte träffa en sjuk hund för att själva bli sjuka. Virus sprids också av hundar som inte själva blir sjuka, det vill säga ofta vet man inte om att en infekterad hund spridit smitta i ett område förrän någon eller några oskyddade hundar plötsligt insjuknar.

Hundar smittas mycket lätt genom direktkontakt med, eller genom att vistas nära, en infekterad hund. Viruset kan också smitta via till exempel händer och föremål som kläder och matskålar.

När fall av valpsjuka påträffas i till exempel en kennel måste noggranna isoleringsrutiner och strikt hygien iakttas för att motverka en snabb smittspridning till ovaccinerade djur.

De finns sedan länge effektiva vacciner mot detta virus, det vill säga hundar som vaccinerats korrekt har ett mycket gott skydd (immunitet) mot infektion med valpsjukevirus. Tack vare en utbredd vaccination ses sjukdomen för närvarande sällan hos inhemska hundar. Korrekt vaccinerade hundar är väl skyddade mot smitta och en hund som överlevt infektionen tros vara skyddad (immun) i flera år, eventuellt för resten av sitt liv.

Valpar som föds av en korrekt vaccinerad tik har ett indirekt skydd under de första veckorna. Skyddet avtar successivt, hur snabbt det sker varierar. "

Källa: SVA (sva.se)

bottom of page